La Conselleria d'Educació ha iniciat el procediment per a convocar 1.695 places d'oposicions en l'àmbit de l'educació infantil i primària per a l'any 2024.

El procediment per a convocar les places d'oposicions d'Infantil i Primària per a l'any 2024 comença amb la negociació en la Mesa Sectorial d'Educació de l'esborrany del decret de l'oferta d'ocupació pública de personal docent per a l'any 2023.

Educació 23 de mayo de 2023 Redacció Redacció
oposiciones-U70822523619WK--624x415@Las Provincias-LasProvincias
oposiciones-U70822523619WK--624x415@Las Provincias-LasProvincias

La Conselleria d'Educació ha iniciat els tràmits per a convocar, l'any 2024, un total de 1.695 places d'oposicions per a mestres d'Infantil i Primària. Aquest procés comença amb la negociació de l'esborrany del decret de l'oferta d'ocupació pública de personal docent per a l'any 2023 en la Mesa Sectorial d'Educació. Aquest document inclou les places corresponents al torn d'ingrés lliure en la funció pública docent.

A més, l'esborrany del decret també preveu 154 places de promoció interna per a persones funcionàries del cos de mestres interessades a accedir a un altre cos docent superior, com el cos d'Inspecció Educativa i el cos de professorat de Secundària.

Cal destacar que, d'acord amb la legislació, s'estableix una reserva del 10% de les places per a ser cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que aquesta discapacitat siga compatible amb el desenvolupament de les funcions pròpies dels llocs de treball docent i es superen les proves selectives.

Aquestes mesures tenen com a finalitat garantir una oferta d'ocupació pública equitativa i inclusiva en l'àmbit de l'educació.

Te puede interesar
Lo más visto