Avis legal

OBJECTE 1

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web CASTELLO24, del que és titular proyecte polaris S.L. (d'ara en avant, EL PROPIETARI DE LA WEB) .

La navegació pel lloc web Del PROPIETARI DE LA WEB li atribuïx la condició d'USUARI del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en este avís legal, advertint de que les condicions dites  poden ser modificades sense notificació prèvia per part Del PROPIETARI DE LA WEB, i en este cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible."

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels servicis oferits des d'este lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjuís que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa de que:

La seua denominació social és: CASTELLO24. El seu CIF és: B40591877

El seu domicili social està en: Gran Vía Marqués del Turia, 49-1º-1ª - 46005

Inscrita en el registre mercantil en  tomo 10686, folio 155, inscripcio 1 , hoja  V-188282: 19 junio 2019

COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Email: [email protected]

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus servicis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels servicis oferits en el seu web al previ ompliment del corresponent formulari.

L'usuari garantix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i servicis de PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

1.Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'orde públic.

2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatlar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus servicis per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus servicis.

3.Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si és el cas, extraure informació.

1.Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

2. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

3. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

4. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua amb la sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribuïsca a cap l'usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hiperenllace no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o servicis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze basant-se en els mateixos.

La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustividad y/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s'oferixen.

La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electròniques o dades dels usuaris.

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'orde públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d'esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en esta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que oferix este lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garantix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerix, invita o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hipervincles per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut y/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituïx la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l'únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

LEGISLACIÓ APLICABLE Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el valencia.