Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

RC i TRANSPARÈNCIA

Em rebut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la quantitat de 31.520,04 €, corresponent a la Subvenció del 2022 per al foment del Valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.