Codi Etic

Castello24 diferenciarà clarament l´informació de l'opinió. L´informació s'atindrà al relat objectiu dels fets. En ella no tindran cabuda les opinions o juís de valor del o de la periodista.

Els espais d'opinió es guiaran per l'interés informatiu, l'equilibri i el pluralisme. Gèneres com la crònica o la crítica admeten la interpretació o opinió justificada. La veracitat exigix la comprovació dels esdeveniments que es van a donar a conéixer a l'opinió pública. Requerix que tot fet siga contrastat per distintes fonts, coneixedores o testimonis de la realitat que es tracte. Els/les periodistes estan obligats a conéixer i difondre tots els punts de vista necessaris per a traslladar a la ciutadania la informació més completa i fiable. A l'hora de narrar un fet, els/les informadrs/es de Castello24 seran imparcials en l'exposició, descripció i narració. En la pràctica professional, no caben d'equilibris ni caires.

Ni els titulars ni els textos induiran a interpretacions falses o errònies. En EiTB els seus professionals actuaran amb neutralitat i no s'implicaran en el fet noticioso. Deixaran a un costat les seues idees i preferències personals. La labor informativa en EiTB es desenrotllarà amb independència. Per això, es rebutjaran pressions polítiques i comercials per a la difusió de notícies que no tinguen valor informatiu. Els fets que es difonguen seran fidels a la realitat i s'expressaran amb claredat, exactitud i precisió. En EiTB la credibilitat serà l'objectiu prioritari i permanent. S'evitaran l'especulació i la difusió de conjectures o rumors. Qualsevol error serà rectificat amb immediatesa i màxima diligència.

Veure codi étic complet

descàrrega CODI ÉTIC.pdf