La Generalitat destina 318.000 euros per a fomentar el talent jove i la investigació en matèria d’economia pública

La Conselleria d’Hisenda subvenciona la investigació i la transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i l’Administració pública valenciana

Economía 06/06/2023 Andrea Andreu Andrea Andreu
230606_HAC_foto_Subvenciones_economia_publica

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic convoca subvencions per valor de 318.000 euros destinades al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i l’Administració pública valenciana en l’àmbit de l’economia pública.

En concret, tal com publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), aquestes subvencions tindran caràcter pluriennal i cobriran el finançament de les tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys, per la qual cosa es podran prolongar fins a 2027, i l’import que tindran per a aquest exercici serà de 24.500 euros; 73.500 euros per a l’exercici 2024; 74.700 euros per a 2025; 82.700 euros per a 2026, i 62.600 euros per a 2027. Es preveu que els projectes d’investigació s’inicien el novembre d’enguany.

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les universitats del Sistema Universitari Valencià, d’acord amb la Llei 4/2007 de coordinació del Sistema Universitari, que impartisquen estudis oficials de doctorat i que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores.

Així mateix, les subvencions seran percebudes directament per les universitats, que les destinaran al finançament de projectes d’investigació relacionats amb el desenvolupament d’una tesi doctoral en aquestes àrees d’economia pública: governança fiscal, creixement econòmic i equitat en el marc autonòmic; sistemes fiscals i transformació digital; determinants de les necessitats de despesa pública dels nivells de govern subestatals en el marc d’un estat descentralitzat, i avaluació de polítiques públiques.

Activitats finançables

El nombre màxim d’universitats beneficiàries en aquesta convocatòria serà de dues i es finançaran un màxim de tres projectes d’investigació de tesi doctoral.

A més, la dotació màxima per projecte serà de 24.500 euros el primer any; 24.500 euros el segon any; 25.700 euros el tercer any, i 31.300 euros el quart any.

Així mateix, les subvencions es destinaran a finançar el salari i la quota empresarial a la Seguretat Social del contracte del personal investigador predoctoral, així com altres despeses relacionades amb el desenvolupament de la tesi i la formació del doctorand, fins a un màxim de 3.500 euros per anualitat. Entre aquestes despeses es troben el material bibliogràfic, els béns d’equip, la difusió del projecte de tesi doctoral, així com les despeses derivades de la participació de la persona que realitza el projecte d’investigació de tesi subvencionat.

Les sol·licituds d’aquestes subvencions les hauran de presentar les universitats del Sistema Universitari Valencià que impartisquen estudis oficials de doctorat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les sol·licituds i la documentació necessària es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l’adreça web sede.gva, i solament es podrà presentar una sol·licitud per universitat. En cas que una universitat presente més d’una sol·licitud, només es considerarà vàlida l’última presentada dins del termini.

Te puede interesar
El dicrector de CEEI Castellón, Justo Vellón,  inaugurando la jornada

Se ha desenvolupat una dinàmica en la qual els assistents han realitzat preguntes als emprenedors, creant un ambient molt productiu i interessant

Redacció
Economía 03/10/2023

La jornada ha continuat amb una sessió informativa en la qual Elena Esteve, tècnica de creació d'empreses dels Centres de Dinamització Econòmica i Social de la Diputació de Castelló (CEDES), ha presentat els programes actius a la província de Castelló dissenyats per satisfer diverses necessitats d'emprenedors i empresaris, destacant les subvencions disponibles per recolzar projectes emprenedors

Reunión SYMSITES

La economia circular és un objectiu que el projecte SYMSITES vol assolir amb la col·laboració de Fovasa i Facsa

Redacció
Economía 06/11/2023

Aquest projecte està engegant quatre Ecosites a Espanya, Dinamarca, Àustria i Grècia, on s'implementen tecnologies innovadores per maximitzar la recuperació de recursos a partir de residus, tant urbans com municipals. A Espanya, aquesta iniciativa promourà la circularitat a la zona d'Alcoi, a la Comunitat Valenciana, i tractarà de manera conjunta els residus generats pels municipis de la zona

Lo más visto