Nules Inicia El Procés Per A La Contractació Definitiva D'Una Persona Tècnica D'Agricultura I Medi Ambient

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el pròxim 1 de setembre L'Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció d'una persona amb categoria professional de tècnic/a mitjà d'Agricultura i Medi Ambient per a la seua contractació amb caràcter definitiu i la creació d'una borsa de treball

General 11 de agosto de 2023 Redacció Redacció
EDIFICI ANTIGA CAMBRA AGRÀRIA

Entre les principals funcions d'aquest lloc de treball es troben, entre altres, l'elaboració, informació i tràmit de projectes d'ordenances, reglaments o convenis de l'àrea; o la tramitació administrativa corresponent al departament d'Agricultura i de Medi Ambient.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al dia 1 de setembre, i han de posseir el títol universitari de Diplomat o Grau en les especialitats de ciències o enginyeria tècnica relacionada amb les funcions a desenvolupar, com ara Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Enginyeria de Monts, Enginyeria Agrònoma, altres enginyeries tècniques, Biologia o Bioquímica.

La presentació de sol·licituds serà de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Les bases de la convocatòria estan publicades al Portal de Transparència i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Nules, disponible en https://nules.sedelectronica.es.

Te puede interesar
Lo más visto