Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Universitat Jaume I firma un conveni amb FACSA per analitzar les aigües residuals

La col·laboració s'emmarca dins del projecte COVID WATER per a lluitar contra la COVID-19

Coronavirus 07 de octubre de 2020 REDACCIÓ
FACSA - toma de muestras
Toma de mostres d'aigües residuals. Grupo Gimeno

La Universitat Jaume I de Castelló ha signat un conveni d'investigació amb l'empresa FACSA per al desenvolupament conjunt del projecte «El paper de les aigües residuals en la detecció de Covid-19: evolució de la pandèmia i rol en el control preventiu de futurs rebrots», emmarcat en l'estudi COVID WATER finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

El diagnòstic es durà a terme des de diferents punts de la xarxa de clavegueram i a l'entrada de les EDAR aplicant els principis de l'epidemiologia basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Això permetrà conéixer l'amplitud de la problemàtica d'una manera indirecta donat l'augment de la capacitat de detecció, així com disposar en un futur d'un sistema d'alerta primerenca, ja que l'epidemiologia preventiva basada en l'estudi d'aigües residuals pot ser una eina valuosa per a conéixer l'evolució d'aquesta i futures pandèmies, així com detectar de manera precoç nous brots o repunts d'infecció en les poblacions objecte d'estudi.

Amb tot això, les labors a realitzar per l'equip multidisciplinari de l'UJI se centraran en dos aspectes. El primer d'ells tindrà per objecte obtindre els indicadors epidemiològics (nombre de casos confirmats, taxes d'incidència i prevalença) en les poblacions incloses en l'estudi i el segon aconseguir la correlació de les dades epidemiològiques amb els obtinguts en la quantificació del genoma del virus en aigües residuals de les poblacions d'estudi, aplicació dels principis de WBE, avaluació de les dades obtingudes i possibilitats d'aplicació d'aquesta aproximació en futurs estudis.

Aquesta col·laboració s'emmarca dins del projecte COVID WATER, finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació en el marc de l'anomenada a projectes que suposaren noves capacitats del sistema valencià de la innovació en la lluita contra el COVID-19. En aquest sentit, COVIDWATER cerca millorar la capacitat preventiva de l'estat espanyol de cara a la present epidèmia per COVID-19 generada pel virus SARS-CoV-2, ja que aquest projecte desenvoluparà un mapa epidemiològic que combine els resultats experimentals obtinguts per anàlisis en l'aigua residual, les dades del diagnòstic clínic i altres indicadors d'interés com a socioeconòmics i ambientals.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter