Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell informa sobre les ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO de 2020

Un total 199.503 persones van ser beneficiades amb aquestes ajudes, la qual cosa suposa la concessió del 98'7% de les ajudes resoltes i pagades

Economía 23 de julio de 2021 Redacció Redacció
GettyImages-1216223743-baixa
Font: Prevencion.activamutua.es

El Ple del Consell ha donat compte de l'Informe sobre les ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 de 2020.

De l'informe es desprén que un total de 199.503 persones van ser beneficiades amb aquestes ajudes, la qual cosa suposa la concessió del 98'7% de les ajudes resoltes i pagades. La gestió d'aquestes ajudes s'ha realitzat amb les bases de dades tant de la Generalitat com del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la qual cosa ha suposat un treball transversal entre les *Conselleries d'Economia i d'Hisenda i singularment entre l'Agència Valenciana Tributària i Labora.

Una d'aqueixes accions empreses per la Generalitat van ser les ajudes recollides en el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'import total previst per a aquestes ajudes ascendia a 30 milions d'euros. L'objectiu de les ajudes és pal·liar els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball estan provocant en els col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben els treballadors de rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades en la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes eren de caràcter singular per la situació d'excepcionalitat provocada per la pandèmia i la quantia ascendirà a 150 euros per persona beneficiària. La concessió es va realitzar de manera directa a totes les persones treballadores en les quals concórreguen els requisits establits.

Atenent raons d'índole organitzativa i d'eficàcia administrativa, es va atribuir la tramitació i gestió d'aquestes ajudes a l'Agència Tributària Valenciana, que va recaptar de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra Administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes.

Després del processament de la informació, la competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes va correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Tindre la condició de treballadors per compte d'altri.

b) Que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

c) Que el seu contracte de treball haja sigut suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.

d) Que es troben inclosos en un expedient de regulació temporal d'ocupació sol·licitada entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l'autoritat laboral, ja siga de manera expressa o per silenci administratiu.

e) Que hagen sigut donats d'alta en el Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l'expedient de regulació d'ocupació.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter