Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Unitat d'Ajuda Davant Desnonaments de la Conselleria d'Habitatge ha atés 800 consultes

L'objectiu de la unitat és oferir una atenció precoç en situacions d'emergència residencial

General 16 de agosto de 2021 Redacció Redacció
descarga (1)

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha posat en marxa recentment la Unitat d'Ajuda antidesnonaments (UAD) a la disposició de les persones afectades per aquesta problemàtica a fi d'oferir una assistència i evitar situacions de major gravetat.

Així mateix, també s'atenen les peticions transferides per les organitzacions socials i serveis municipals.

Per a la directora general d'Emergència Residencial i Funció Social, Pura Peris, «amb aquesta unitat pretenem anticipar-nos i mitigar les emergències que sorgeixen en habitatge i informar la ciutadania de les alternatives legals existents».

Des de l'entrada en funcionament de la UAD el mes de novembre passat, s'ha atés un total de 753 unitats de convivència, de les quals 579 han entrat per registre d'entrada, correu electrònic o a través de trucades telefòniques, mentre que altres 174 ho han fet a través de 'Whatsapp Emergència, un servei d'atenció precoç que opera des de març.

Pel que respecta als serveis municipals que han sol·licitat l'ajuda de la UAD, 9 d'ells són de la província de Castelló, 37 a la província de València i 18 de la província d'Alacant.

A més, la Direcció General ha sol·licitat 15 suspensions de desnonaments davant diferents Jutjats, i la Unitat antidesnonaments ha oferit assessorament tant a les persones sol·licitants com a assessors jurídics de les persones afectades.

Rebudes les sol·licituds es contacta amb la persona o unitat de convivència de manera immediata i, posteriorment, la UAD realitza l'estudi i elabora un pla de treball individualitzat per a cada cas i donar el suport necessari; a continuació s'estableix el contacte amb serveis socials, assessors jurídics, advocacia d'ofici, el jutjat i amb l'entitat o administració que hagen sol·licitat documentació o assessorament, per a treballar de manera coordinada i en xarxa juntament amb la *UAD i amb l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (Evha).

D'aquesta manera, segons ha explicat Pura Peris, «la prioritat és atendre de manera preferent, directa i immediata a les persones i als col·lectius afectats per l'emergència residencial».

Telèfon exclusiu de 'whatsapp' 623012103

«Aquest número 623012103, exclusiu de 'whatsapp' s'ha convertit en un canal de comunicació àgil, urgent, directe i eficaç, amb la preparació i implementació de la infraestructura adequada amb sistema d'enregistrament telefònic», tal com ha indicat Pura Peris

Es tracta d'una atenció diària, tant emocional com legal, que està en servei d'entre les 10.00 hores i les 20.00 hores en dies laborables. El servei es presta tant en castellà com en valencià, a elecció de la persona que la sol·licita.

La Unitat d'Ajuda antidesnonaments duu a terme un registre dels missatges de 'whatsapp' rebuts, per a oferir resposta així com per al posterior seguiment dels casos i la derivació dels mateixos als serveis corresponents.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter