Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Les Unitats d'Hospitalització a domicili i els hospitals de llarga estada atenen més de 14.000 pacients pal·liatius en un any

Hi ha 28 unitats d'hospitalització a domicili i 6 hospitals per a cronicitat i llarga estada distribuïts pel territori valencià

General 10 de octubre de 2021 Redacció Redacció
hospital-general-de-castellon-foto-generalitat-valenciana
Font: Consalud.es

Les 28 unitats d'hospitalització a domicili i els 6 hospitals de llarga estada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública van atendre l'any passat més de 14.000 pacients pal·liatius. El dissabte 9 d'octubre es commemora el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives.

El lema triat enguany és "no deixar a ningú arrere: equitat en l'accés a les cures pal·liatives" i, alineada amb ell, l'estructura assistencial de les cures pal·liatives en la Comunitat Valenciana es caracteritza per una descentralització que garanteix en tot moment l'accés al servei en condicions d'equitat i igualtat, amb independència de lloc on visca la persona que ho requerisca.

Les estructures assistencials fonamentals per a la prestació de les cures pal·liatives, bé en el domicili del pacient bé en residències de la Tercera Edat, són les Unitats d'Hospitalització a domicili (UHD). El sistema sanitari públic valencià compta amb 24 per a adults i 4 per a pacients pediàtrics. En 2020, aquestes UHD van atendre 10.936 pacients pal·liatius. Per províncies, 1.040 a Castelló, 5.010 a València i 4.886 a Alacant.

A més de les UHD, la Comunitat Valenciana compta amb els Hospitals d'Atenció a la Cronicitat i Llarga Estada (HACLE) que, a més de ser el recurs d'hospitalització preferent per a les persones malaltes identificades com a cròniques complexes i amb necessitats específiques de recuperació funcional, presten cures pal·liatives en els casos en què es requerisquen.

En la Comunitat Valenciana, existeixen sis Hacle: Hospital Sant Vicent del Raspeig, Hospital la Magdalena, l'Hospital Pare Jofré, l'Hospital la Pedrera, l'Hospital de Crònics de Mislata i Hospital Doctor Moliner. Aquests Hacle van assistir a 3.116 persones l'any passat. Per províncies, 1.236 a Alacant, 1.187 a València i 693 a Castelló.

Els equips de professionals que presten cures pal·liatives busquen millorar el confort de la persona al final de la vida pel que, a més de controlar els símptomes de la malaltia, atenen les esferes psicològica i social no sols del/la pacient sinó també de la seua família.

Acompanyament des del naixement fins al final de la vida

La Comunitat Valenciana va ser pionera a regular i garantir les cures pal·liatives mitjançant la Llei 16/2018, de 28 de juny, de la Generalitat, que estableix i regula els drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida.

La llei garanteix una assistència sanitària integral des del naixement fins a la mort, assegura l'autonomia del pacient, l'expressió dels seus desitjos i valors i el respecte a la seua voluntat. A més, la Llei garanteix la formació en cures pal·liatives de tots els professionals implicats en l'atenció al pacient al final de la vida.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter