Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell incrementa la dotació econòmica destinada a la xarxa de càtedres per lluitar contra la bretxa digital

La Generalitat finança amb 200.000 euros l'activitat de la xarxa de càtedres contra la bretxa digital durant l'any 2022

General 17/04/2022 Redacció Redacció
student-849825__340

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció, per tercer any consecutiu, de cinc convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), per finançar l'activitat de la xarxa de càtedres contra l'escletxa digital durant l'any 2022.

En el marc de l'acord, la Generalitat continua apostant per reduir la bretxa digital des de la investigació i el coneixement de les universitats. Per això, ha incrementat la dotació econòmica per a aquest any en 50.000 euros, aconseguint un total de 200.000 euros destinats a eliminar les bretxes des de la perspectiva de la diversitat funcional, el gènere, el territori, la perspectiva generacional i l'ús responsable de les tecnologies .

L'objecte d'aquests convenis amb les cinc universitats públiques valencianes és analitzar i diagnosticar la situació de les bretxes digitals a la Comunitat Valenciana i intervenir-hi, a partir de les dades recollides, mitjançant la implementació d'accions que proposin solucions concretes d'aplicació per prevenir i reduir les bretxes.

Durant els dos primers anys d'activitat, les cinc càtedres han recopilat gran quantitat d'informació a través de la realització d'enquestes, estudis diagnòstics i investigacions sobre el terreny, que els han permès reconèixer i establir amb precisió la magnitud i la situació de partida de les diferents bretxes digitals al nostre territori.

A partir de les dades obtingudes els anys anteriors, la línia d'actuació per a aquest any s'orienta cap a la transformació daquest coneixement en eines pràctiques que puguin evitar les desigualtats digitals

Per això, la xarxa de càtedres es planteja per a aquest any el desenvolupament d'accions pràctiques com la celebració d'un 'desafiament' que proposi solucions per millorar l'accés digital de persones amb discapacitat des de la Càtedra de Bretxa Digital i la Diversitat Funcional d'UPV; la convocatòria de la I edició dels Premis a la Investigació Jove sobre Bretxa Digital des de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA; el desenvo-lupament d'accions concretes de formació per a tècnics municipals des de la Càtedra de Bon Usos de les TIC de la UMH.

L'UJI, des de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori, proposa l'elaboració d'una guia sobre Smart Village en espais rurals; mentre que la Càtedra de Bretxa Digital i Gènere de la UV proposa la creació de materials destinats a sensibilitzar la població valenciana més jove.

Les despeses susceptibles de ser finançades a l'empara d'aquests convenis són les despeses de personal propi o contractat que desenvolupe les activitats objecte del conveni, despeses de desplaçament i dietes, despeses derivades de subministraments i serveis externs necessaris per a la realització de les accions objecte del conveni , despeses de documentació, tractament, comunicació, divulgació o publicació de les activitats, així com les despeses d'auditoria.

Amb la subscripció dels convenis respectius, les cinc universitats valencianes es comprometen a vetllar pel bon funcionament de les càtedres, així com a posar en marxa els continguts i programes d'activitats aprovats.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter