Cultura estimula la realització d'activitats de foment lector en biblioteques i agències de lectura

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la convocatòria d'ajudes, dotada amb 350.000 euros, per a activitats d'animació lectora, premis i tertúlies literàries

Cultura 03/05/2022 Redacció Redacció
00__CC0_1.0_Universal__Public_Domain_Dedication_

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport promou el foment lector amb activitats en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria anual d'ajudes econòmiques que enguany destina 350.000 euros.

Les activitats que estan incloses en aquestes ajudes han hagut de realitzar-se en el període comprés entre el 10 d'abril de 2021 i la data de finalització del termini de presentació de la documentació.

Es finançaran campanyes i activitats d'animació lectora o escriptora, activitats i productes de màrqueting bibliotecari, concursos de lectors i lectores, premis literaris convocats i organitzats en la seua integritat per la biblioteca i tertúlies literàries, conferències d'escriptors i d'escriptores, presentacions de llibres i programes d'actuació biblioteca-escola.

En la convocatòria s'explica que no són subvencionables la compra de material bibliogràfic (excepte si el material està destinat a la seua entrega com a premi d'alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants en les activitats), les despeses de restauració, edició de llibres i fires del llibre.

Podran demanar aquestes subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Almenys un 50 % de la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció correspondrà a activitats de foment de la lectura realitzades en valencià.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Te puede interesar
Lo más visto