El nou carril bici de l'avinguda de Lledó elevarà als 82 quilòmetres el mapa d'itineraris ciclistes de Castelló

Actualment la ciutat de Castelló compta amb 80,4 quilòmetres de vies ciclistes

General 24 de agosto de 2022 Redacció Redacció
infografía 4

El carril bici de l'avinguda de Lledó de Castelló, integrat dins del projecte europeu de millora per als vianants i ciclista d'aquest nou itinerari verd, augmentarà la longitud de vies ciclistes urbanes en 1,5 quilòmetres i elevarà fins als 82 els quilòmetres totals de vials reservats a les bicicletes i altres mitjans de transport blans. La majoria (el 75%), discorre pel nucli urbà. Actualment la ciutat de Castelló compta amb 80,4 quilòmetres de vies ciclistes.

El nou carril bici de l'avinguda de Lledó, que connectarà la plaça de Maria Agustina amb la ronda Est i estarà operatiu a la fi de 2022, és una actuació recollida en el Pla Director de la Bicicleta.

Així, aquesta xarxa ciclista urbana continua sumant quilòmetres: més de 3,5 en dotze mesos. Des de juliol de 2021 la ciutat ha executat el carril bici del carrer Músic Pascual Asensio (amb finançament europeu), de 800 metres de longitud; la via de ciclovianants de la CV-16 (1,8 quilòmetres), a càrrec de la Generalitat; els 620 metres de carril bici protegit en la Quadra Lairón, executats per Infraestructures; i el de l'avinguda Harley Davidson, al Grau, amb 283 metres i impulsat per l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Castelló per a connectar el carril bici del Serradal amb el de Ferrandis Salvador.

La ciutat disposa de diverses tipologies de vies ciclistes. Els carrils bici i els carrils bici protegits (exclusius per a bicis, situats en la calçada i separats de la resta de la circulació per marques viàries o per separació física, respectivament) suposen el 18,5% del total. El 40,5% és pista bici: una via reservada a la circulació de bicicletes amb un traçat independent al de les vies principals i destinades a absorbir la mobilitat quotidiana amb bicicleta prop de les aglomeracions urbanes. S'uneixen les ‘ciclicalles’ (21,43%); les voreres bici (8%) on vianants i bicicletes comparteixen l'ús de la vorera amb un espai reservat a la circulació dels ciclistes convenientment senyalitzat; i les sendes ciclistes (5,12%), que discorren per espais oberts com a parcs i jardins i estan destinades a una tipologia molt variada de persones usuàries (ciclistes, vianants, persones amb mobilitat reduïda, patinadors, etc). Finalment, les vies per a ciclistes i vianants suposen el 7%.

Te puede interesar
Lo más visto