El director general de Relacions Informatives i el president del consell rector de la CVMC han signat el contracte programa que "consolida un model de ràdio i televisió pública divers i plural"

El document signat desenvolupa els objectius generals i de programació establits en el mandat marc aprovat per Les Corts. L'acord contempla la seua pròrroga automàtica fins a la signatura d'un nou contracte programa

Cultura 21/06/2023 Redacció Redacció
IMG_1788

Aquest dimarts s'ha signat el contracte programa entre Pere Rostoll, director general de Relacions Informatives, i Miquel Francés, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Aquest contracte estableix el marc de finançament, els objectius generals i de programació de la corporació en l'exercici de la seva funció de servei públic.

El director general de Relacions Informatives ha destacat que el contracte programa "consolida un model de ràdio i televisió pública divers i plural, especialment significatiu en aquest moment, afiança el model econòmic generat al voltant de l'entitat pública i garanteix la continuïtat de la televisió pública".

A més, Rostoll ha subratllat el suport de la Generalitat al sector audiovisual valencià mitjançant una aportació econòmica directa per a la CVMC, "que també contribueix a què À punt es convertisca en el fil conductor de la producció audiovisual valenciana", ha manifestat.

Per la seua banda, el president del consell rector de la CVMC ha indicat que el contracte programa és una "eina clau perquè dóna continuïtat al servei públic i garanteix la pluralitat necessària en la informació, la diversitat cultural, lingüística, etc.", a més ha destacat que "obre la porta per a l'acord del pròxim període" que començarà en gener de l'any que ve.

La signatura del contracte programa es produeix després de la seva aprovació per part del Ple del Consell el passat 12 de maig, i en ell es desenvolupen els objectius generals i de programació de continguts audiovisuals inclosos en el mandat marc aprovat per Les Corts en febrer de 2017.

En el text rubricat, a diferència de l'anterior acord per al període 2018-2020, es contempla la seva pròrroga automàtica fins a la signatura d'un nou contracte programa, seguint els indicadors i objectius de l'últim any contemplat.

Entre els objectius específics del contracte programa es troba garantir una informació plural i de qualitat, promoure l'ús i la difusió de la llengua i la cultura valencianes, promoure la igualtat entre dones i homes, garantir l'accés universal als continguts audiovisuals i especialment de les persones amb diversitat auditiva o visual, i garantir l'accés dels grups polítics i socials significatius.

Així mateix, assenyala com a objectius per a la CVMC potenciar la indústria audiovisual, promoure la transició a l'economia digital, fomentar una gestió racional dels horaris, la protecció de la infància, l'adolescència i la joventut, i garantir la continuïtat en la prestació del servei i la plena cobertura del conjunt del territori, a més d'impulsar la cooperació amb els operadors de ràdio i televisió amb llicències d'emissió atorgades per la Generalitat, i aplicar els principis de responsabilitat social i govern responsable.

Quant a les aportacions econòmiques que la Generalitat realitza en compensació per la prestació de servei públic, el contracte programa assenyala la quantitat de 58.018.600 euros per a l'exercici 2021, 70.018.600 per al 2022, i 70.918.600 per al 2023. A més, reflecteix el detall de les inversions anuals i plurianuals d'immobilitzats materials i immaterials, i en infraestructures i tecnologia necessàries per al compliment dels objectius de servei públic.

Objectius de programació i audiència

Entre altres qüestions, el contracte programa també assenyala els objectius i obligacions concretes respecte a la programació dels diferents canals de ràdio, televisió i digitals, entre els quals es troba oferir una programació radiofònica i televisiva de 19 hores al dia i 6.935 hores anuals en horari comprés de les 7 del matí a les 2 de la matinada.

Entre els indicadors de garantia de qualitat, l'acord contempla el de varietat de la programació, pel qual s'especifica el compromís d'emetre un mínim del 70 % de la quota de producció pròpia i pròpia externalitzada i un màxim del 30 % de quota de producció aliena durant els períodes de programació regular.

A més, s'estableix un indicador quantitatiu d'audiència en el qual À Punt assenyala el seu objectiu d'arribar a un mínim del 4 % en el 2023 i situar-se en la mitjana de les audiències de les cadenes autonòmiques amb la ponderació dels seus respectius pressupostos per habitant i l'audiència del servei públic de cada àmbit territorial.

Impuls de la producció audiovisual valenciana

Cal destacar que el contracte programa també recull la proporció de finançament que la corporació ha de destinar a l'impuls de la producció i a les coproduccions d'obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana i al doblatge d'obres i continguts audiovisuals per a l'emissió televisiva.

En concret, s'assenyala que la Corporació destina a producció i coproducció un mínim del 24 % de les inversions en continguts i al doblatge d'obres i de continguts audiovisuals un mínim del 5 %.

A més, tal com estableix la Llei 6/2016, el text estableix en un mínim del 35 % del temps d'emissió anual per a la difusió d'obres audiovisuals i cinematogràfiques de productores valencianes independents i de producció original en valencià i el compromís de complir les quotes d'emissió i producció.

Te puede interesar
Lo más visto