"El Desafiament Constant de les Persones Sense Sostre en 2023: Una Crida a l'Acció"

En un nou any, el desafiament de les persones en situació de sense sostre persistix, deixant-les encara fora de la cobertura necessària

Successos 26 de octubre de 2023 Redacció Redacció
sin hogar foto familia flashmob 2023

En aquest context, sorgeix una enèrgica crida a l'acció dirigida a les Administracions i Poder Públics per a que assumeixen un compromís real en garantir els drets fonamentals d'aquestes persones, amb un enfocament primordial en el dret humà a l'habitatge.

La manca d'habitatge no sols implica la pèrdua d'un sostre, sinó també la vulneració de drets essencials, com l'accés a l'aigua, la higiene, la seguretat, l'alimentació, la possibilitat d'utilitzar tecnologies i la necessitat de comptar amb una direcció per a dur a terme tràmits quotidians. Al seu torn, aquesta situació impacta negativament en la salut física i mental, desencadenant un efecte domino.

La falta d'habitatge també afecta la possibilitat d'empadronament, un requisit fonamental per a accedir als sistemes de drets que una societat avançada ha de garantir.

La vida sense sostre no sols dificulta l'alimentació, sinó que redueix l'autonomia de les persones afectades i cronifica la seua situació. És necessari comprendre que l'espai públic ha de ser veritablement públic i acollir totes les persones, oferint solucions en lloc d'expulsar.

La crida s'estén a tota la societat, convidant-la a ampliar la seua perspectiva i posar-se en el lloc d'aquells que viuen en situacions diverses. Més enllà de les circumstàncies difícils, cada individu té una història passada i un potencial futur ple de dignitat.

La petició és clara: es requereix respecte i un tracte just. És temps de posar fi als robatoris, la violència, el maltractament i les mirades de rebuig cap a les persones en situació de sense sostre. Darrere de cadascuna d'aquestes persones, sempre hi ha històries de dificultat i desafiament.

Aquest manifest és part de la campanya "Ningú sense Sostre" 2023 i ha sigut elaborat per Càritas, una organització compromesa en la lluita contra la falta d'habitatge i la defensa dels drets de les persones més vulnerables en la nostra societat.

Te puede interesar
Lo más visto