Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Ciutadans proposa la publicació actualitzada dels sous i el patrimoni dels regidors de Castelló

La moció ha estat secundada per PSOE, Compromís i Podem; i serà aprovada en el ple del dijous

Política 24 de noviembre de 2020 Redacció
descarga

Els sous i despeses dels regidors i grups municipals de Castelló seran presents i actualitzats de manera periòdica en la web de transparència de l'ajuntament. Ciutadans, Compromís, PSOE i Podem han donat suport a aquesta moció conjunta que contempla també, que els membres de la corporació realitzin declaracions del seu patrimoni durant la legislatura. L'objectiu d'aquesta mesura és aportar major transparència municipal.

Ciutadans presentava a la Junta de Portaveus una moció per a l'actualització periòdica de les retribucions i despeses dels regidors i dels grups municipals.

Fins ara, els regidors estaven obligats a presentar al principi de la legislatura una declaració patrimonial i el cobrament de les seves nòmines, a fi de poder demostrar al final del període legislatiu que no s'ha produït un enriquiment que pogués semblar irregular.

Sobre la base d'aquestes raons, la moció proposa:

1º. Sol·licitar la publicació de forma actualitzada i amb periodicitat mensual en el Portal Web de Transparència de l'Ajuntament de totes les nòmines dels regidors electes i de la seva dedicació. Els membres electes de la corporació municipal, a més, facilitessin en el primer semestre de l'any la seva declaració de béns patrimonials, la qual serà penjada en la web anualment.

2º. Sol·licitem que tal com marca la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu articulo 73, els grups polítics posin a la disposició del ple de la corporació, amb caràcter semestral, la comptabilitat especifica de la dotació que tenen assignada, i que aquesta dació de comptes sigui publicada en la web.

3º. En la pàgina web municipal es publicaran les retribucions de tot el personal de l'Ajuntament, facilitant el brut anual, així com el brut prorratejat a dotze i a catorze mesos, i que s'indiqui l'import de les pagues extraordinàries.

4º. Sol·licitar que la publicació d'aquests conceptes en el Portal Web de Transparència de l'Ajuntament es realitzi amb la coordinació i col·laboració dels diferents negociats que puguin estar implicats, per a la correcta execució dels acords a dalt aconseguits, des del moment de la seva aprovació i des de l'inici d'aquesta legislatura.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter