Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Guàrdia Civil va destruir més de 60.000 armes durant l'any 2020

Les armes de foc destruïdes superen les 49.000

Successos 10 de julio de 2021 Redacció Redacció
2021-07-09_DIA-INTERNACIONAL-DESTRUCCION-ARMAS_04

Aquestes actuacions s'emmarquen dins de la normativa vigent a Espanya i se suma al Programa d'Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d'armes xicotetes i lleugeres, que va tindre el seu origen en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Comerç Il·lícit d'Armes Xicotetes i Lleugeres celebrada al juliol de 2001.

Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc

En la citada Conferència, quedava palesa, entre altres qüestions «la preocupació per la fabricació, transferència i circulació il·lícites d'armes xicotetes i lleugeres i per la seua acumulació excessiva i proliferació incontrolada en moltes regions del món, la qual cosa té conseqüències humanitàries i socioeconòmiques de molt diversa índole i suposa una greu amenaça per a la pau, la reconciliació, la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament sostenible en els plans individual, local, nacional, regional i internacional». 

A partir d'ací, l'ONU va establir que, cada 9 de juliol, se celebraria el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc, amb la finalitat de promoure accions per a l'eliminació de les armes de foc d'origen il·lícit.
Control de l'accés legal a les armes

Actualment, la competència en matèria d'armes i explosius que l'Estat té, es materialitza per mitjà de les Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil.

Aquestes unitats, controlen l'accés legal a les armes, per a això el Reglament vigent estableix uns requisits, entre els quals es troben la manca d'antecedents penals així com la superació de proves teòriques i pràctiques sobre l'ús i maneig.

Així mateix, per a evitar que una arma puga ser utilitzada indegudament quan el titular deixe de tindre dret a la seua tinença i ús, la normativa estableix que siguen inutilitzades o destruïdes. La inutilització d'una arma, a partir de l'any 2011, està regulada per una normativa molt severa, de tal manera que és sotmesa a un procés que afecta a totes les peces fonamentals d'aquesta, sent impossible tornar a usar-la amb plena capacitat de funcionament.

Igualment, la Guàrdia Civil, periòdicament, duu a terme la destrucció d'armes de foc de diversos calibres, així com armes blanques prohibides. Algunes d'elles estan implicades en il·lícits, penals o administratius i després del corresponent procediment es determinen la seua destrucció; i altres, que per cessar els seus titulars en el dret a la tinença i ús i no haver sigut adjudicades en subhastes, tenen la mateixa fi. Això permet que les armes siguen reduïdes a ferralla mitjançant un procés de fosa o similar.

2021-07-09_DIA-INTERNACIONAL-DESTRUCCION-ARMAS_022021-07-09_DIA-INTERNACIONAL-DESTRUCCION-ARMAS_01

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter