Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Nules consitueix una borsa de treball per a personal de neteja

El termini per a presentar les instàncies finalitza el pròxim 3 d’agost

General 21 de julio de 2021 Redacció Redacció
AJUNTAMENT NOU

L’Ajuntament de Nules ha convocat el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a personal de neteja per a cobrir possibles contractacions futures per baixes del personal d’aquest servei i per a la provisió de personal, de forma interina, en els supòsits de vacant, substitució o altres necessitats de caràcter temporal.  

 En concret, amb la constitució d’aquesta borsa es vol cobrir la provisió temporal de vacants o substitucions que afecten al personal de neteja del consistori, “amb la constitució d’aquesta borsa es podrà contractar temporalment a personal d’aquesta especialitat quan hi haga necessitat. A més amb la renovació d’aquesta borsa es vol donar una oportunitat laboral a la gent del poble”, matisa l’alcalde, David García.

 Les persones interessades a participar en el procés selectiu poden presentar la sol·licitud corresponent fins dimarts 3 d’agost, i les bases de la convocatòria es troben publicats al portal de transparència de l’Ajuntament de Nules www.nules.sedelectronica.es.

 Així doncs, el procés selectiu es realitzarà per oposició-concurs. En primer lloc, el personal aspirant haurà de passar per un procés d’oposició que constarà d’un exercici obligatori i eliminatori que puntuarà fins un màxim de 10 punts i que s’obtindran mitjançant un qüestionari de 25 preguntes tipus test sobre diferents coneixements teòrics. 

 Per altra banda, en la fase del concurs, que tindrà un valor màxim de 4 punts i que s’iniciarà al finalitzar l’oposició, el tribunal tindrà en compte els mèrits relacionats amb l'experiència professional prèvia, les titulacions oficials, els cursos específics o els coneixements del valencià

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter