Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Memòria Democràtica respon individualment a les 226 al·legacions sobre la retirada del monument als Caiguts

Les esmentades al·legacions es pronuncien sobre 10 qüestions diferents, i a totes i cadascuna d'elles se dona resposta per part de la regidoria

General 27 de julio de 2021 Redacció Redacció
Vero-Ruiz-castellon-agenda
Font: Vivecastellon.com

La Regidoria de Memòria Democràtica de Castelló notificarà el decret signat per la regidora de l’àrea, Verònica Ruiz, sobre la retirada del monument als Caiguts situat del Parc Ribalta a totes les parts que compareixen en l’expedient, i amb una resposta individualitzada per a cada part. Les al·legacions, tant a favor com en contra de la retirada, han estat contestades d'acord amb 10 consideracions jurídiques.

Cal destacar que el major nombre d’al·legacions ha sigut a favor de la retirada del vestigi, per a la qual el consistori ha rebut 115 escrits. A aquests escrits es respon explicant que el consistori té l’obligació d’aplicar les lleis estatal i autonòmica de Memòria Democràtica en base a l’informe del director general de Qualitat Democràtica on determina que el monument és un vestigi d'exaltació franquista, motiu pel qual Ruiz ordena la retirada.

Pel que fa a les al·legacions que fan referència a l’aplicació o inaplicació de la normativa en matèria de memòria històrica, la resposta detalla que, després que el monument fora considerat per el director general de Qualitat Democràtica com un vestigi d'exaltació, s’apliquen les lleis estatal i autonòmica de memòria històrica. A més, sent el consistori l’administració titular de l’espai, li compet actuar en compliment d’aquestes dues normatives i en cas d'incompliment, aquest consistori, podria ser sancionat per omissió.

Als escrits que es pronuncien sobre la concurrència o no d’elements d’excepcionalitat en el monument, es contesta que el director general de Qualitat democràtica ja es pronúncia al respecte, dient que no concorreixen raons artístiques ni arquitectòniques d'excepcionalitat.

 Quant a la consideració del monument com a símbol religiós, el decret conclou que es garanteix el respecte cap a les persones identificades amb el símbol de la creu llatina, tenint en compte que la regidora de Memòria Democràtica ha oferit la creu llatina a les confessions cristianes que formen part de la Mesa interreligiosa del consistori. A més, el Bisbat de la Diòcesi Sogorb-Castelló va manifestar la seua voluntat de rebre l’esmentada creu.

En les al·legacions relatives a la resignificació o significació del vestigi, la conclusió remet novament al pronunciament del director general, la qual cosa obliga al consistori a complir amb les lleis estatal i autonòmica de memòria història i, per tant, de retirar-lo. Les al·legacions que fan referència al procediment judicial sobre la partida pressupostària per a executar aquest projecte, rebran com a resposta que aquell pleit ja està esgotat.

 Sobre la consideració d’absència d’actes d’exaltació del franquisme, la resposta torna a ser el dictamen de l'autoritat competent en la matèria, és a dir, del DG de Qualitat democràtica. Aquest pronunciament es basa en els informes del comité tècnic d'experts, el qual diu que el monument continua sent en l’actualitat un signe d’exaltació de la Guerra Civil i la dictadura i que perviuen manifestacions contràries a la memòria democràtica. D’altra banda, als escrits sobre una possible actuació arbitrària davant potestats discrecionals, es respon que no queda acreditada l’arbitrarietat a què s’al·ludeix.

 Pel que fa als escrits que apel·len al possible impacte ambiental, la resposta es basa en informes tècnics municipals que consideren «altament improbable» aquest impacte en aquesta localització urbana. D'altra banda, en quant a l’al·legació de Grup Municipal Popular en referència a la pràctica de la prova, el decret informa que la càrrega de demanar o aportar la documentació quee demanen hauria de correspondre, en tot cas, a la part al·legant.

Totes aquestes consideracions i respostes a les al·legacions son part i contingut del decret signat per la regidora de Memòria Democràtica, Verònica Ruiz, un document què ordena la retirada del monument als caiguts del Parc Ribalta en base a les lleis estatal i autonòmica de memòria democràtica; la comunicació de l'autoritat competent en aquesta matèria, la Direcció General de Qualitat Democràtica, i l'autorització emesa per la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter