Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell disminueix un 5% les taxes en els estudis de grau amb experimentalitat i de màsters universitaris habilitants

Aquesta reducció contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària

Educació 12 de octubre de 2021 Redacció Redacció
Estudiante-2
Font: Conceptodefinicion.de

El Ple del Consell ha aprovat la disminució d'un 5% en l'import per crèdit de les taxes corresponents a les primeres matrícules dels tres primers nivells d'experimentalitat dels ensenyaments de grau i de la totalitat dels nivells d'experimentalitat dels estudis de màsters habilitants.

Des de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital s'han fixat les taxes a satisfer per la prestació de servei acadèmics universitaris per al curs 2021-2022.

Dins dels límits assenyalats per la Conferència General de Polítiques Universitàries, es prorroguen les mateixes condicions acordades per al curs 2020-2021 per als preus màxims dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Grau en segones i successives matrícules.

També es mantenen per als estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de màsters no habilitants i vinculats, i per als estudis dels títols oficials de Grau i de Màster, en primeres i successives matrícules per als estudiants no pertanyents a la Unió Europea.

La reducció del 5% de les taxes universitàries juntament amb un ampli programa de beques i ajudes universitàries contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària. Aquests són dos dels eixos del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià perquè cap estudiant deixe la universitat per motius econòmics.

A més, s'estableix diferents exempcions i bonificacions a l'alumnat que reba beques a l'estudi d'altres administracions, els qui obtinguen matrícula d'honor, els membres de famílies nombroses, les víctimes de terrorisme, les víctimes d'actes de violència sobre la dona, així com els alumnes amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter