Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell aprova l'oferta d'ocupació pública docent de 2021 amb 1.228 places del cos de mestres

El total de places oferides són d'ingrés lliure i un 10 % d'aquestes es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional

Educació 12 de octubre de 2021 Redacció Redacció
CGEPWAYGEJDVTPSAPBISHR6NQM
Font: Semana.es

El Ple del Consell ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de personal docent del cos de mestres corresponent a 2021. El total de places oferides ascendeix a 1.228, corresponents al torn d'ingrés lliure. Un 10 % d'aquestes vacants es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional de grau igual al 33 % o superior, sempre que superen les proves selectives.

 El procés selectiu derivat d'aquesta oferta d'ocupació pública serà convocat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquesta oferta.

Aquestes 1.228 vacants de l'oferta d'ocupació pública de personal docent de 2021 aprovada hui, juntament amb les 1.272 places de l'oferta d'ocupació pública de personal docent de 2020, sumen les 2.500 places del cos de mestres de les oposicions de 2022 que la Conselleria d'Educació convocarà pròximament.

Els cossos objecte d'aquesta oferta, així com les places oferides, podran ser objecte d'ampliació si, en el marc de la normativa bàsica estatal i mitjançant els corresponents acords amb les organitzacions sindicals, s'aprovaren nous acords per al desenvolupament de les ofertes públiques d'ocupació o plans d'estabilitat.

Les 1.228 places de torn lliure no comporten despesa del capítol I, atés que les places oferides són places actualment ocupades interinament o provisionalment, de manera que disposen de la dotació pressupostària necessària per a la seua cobertura.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter