Onda inicia els tràmits per a urbanitzar el nou polígon Sud-20 davant l'alta demanda de sòl industrial

Ballester: “Si queremos seguir creciendo como polo industrial es necesario sumar nuevos polígonos competitivos"

General 17 de agosto de 2022 Redacció Redacció
Onda inicia los trámites para urbanizar el nuevo polígono Sur-20 ante la alta demanda de suelo industrial

L'Ajuntament d'Onda ja ha començat a treballar en l'ampliació de sòl industrial davant l'alta demanda de parcel·les durant els últims anys. Així, el govern municipal ha iniciat els tràmits administratius amb la finalitat d'urbanitzar el nou polígon Sud-20, que se situarà al costat de l'àrea Sud-13 i connectada a la biela de connexió entre la CV-20 i CV-21 que ha d'escometre la Generalitat Valenciana. 

L'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ha pres aquesta decisió d'ampliar el sòl industrial després de comprovar com l'ocupació del sòl industrial del municipi revela un alt grau de consolidació per a activitats i, d'altra banda, a causa de la manca de parcel·les de grans dimensions que busquen grans indústries i multinacionals com Amazon. Una situació que, de no solucionar-se, pot condicionar el desenvolupament de l'activitat econòmica en el municipi.

“Si volem continuar creixent com a pol industrial és necessari sumar nous polígons moderns i competitius d'acord amb la demanda de les empreses”, ha comentat Ballester. 

Estat de la tramitació

Hui dia els serveis tècnics de l'Ajuntament han realitzat el tràmit previst en l'article 51 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori i de l'Activitat Urbanística (TRLOTAU) que ha implicat l'obertura d'una consulta prèvia per espai de 20 dies i, una vegada acabat el termini, no s'han presentat al·legacions. També s'han mantingut reunions per a perfilar l'edificabilitat i el subministrament dels serveis urbanístics d'aigua potable, electricitat i sanejament. 

Una vegada redactat l'esborrany del pla i un document inicial estratègic es remetrà a la Generalitat Valenciana sol·licitant l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica. Amb el vistiplau es durà a terme la redacció definitiva del Pla que haurà de ser aprovat de nou per Conselleria. 

20 milions en 2022

Cal destacar que només en la primera meitat del 2022 han sigut 30 les activitats que les empreses han donat d'alta en el pol logístic *ondense, sumant 20 milions d'euros d'inversió. D'ells, huit milions corresponen a noves instal·lacions fotovoltaiques, prop de nou milions a inversions en maquinària, un milió en ampliació o noves infraestructures i dos milions en noves activitats.

Te puede interesar
Lo más visto