Unes 3.400 persones a l'any acudeixen a Sanitat per a deixar l'alcohol a la Comunitat Valenciana

4 de cada 10 urgències ateses a la Comunitat Valenciana per consum de drogues guarden algun tipus de relació amb l'alcohol

Sanitat 14/11/2022 Redacció Redacció
diasinalcohol

Un total de 3.209 persones van acudir l'any passat als diferents recursos amb què compta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a tractar l'alcoholisme. Aquests serveis han atés en l'últim lustre 17.093 pacients (una mitjana anual de 3.400 persones). Les dades es donen a conéixer amb motiu del Dia Mundial sense Alcohol que es commemora cada any el 15 de novembre. 

El tractament de l'alcoholisme a la Comunitat Valenciana es canalitza en l'àmbit assistencial, com a porta d'entrada, a través de 33 unitats de conductes addictives (que donen suport als equips d'atenció primària per a l'assistència en règim ambulatori) i 6 unitats d'alcohologia. També hi ha 5 unitats d'atenció especialitzada amb internament hospitalari i 8 comunitats terapèutiques en règim residencial.

A aquest primer nivell se suma una xarxa complementària d'atenció sociosanitària que garanteix un circuit terapèutic continu des del diagnòstic, desintoxicació, deshabituació i integració social.

Home d'uns 47 anys que treballa i té estudis bàsics

La majoria de persones que acudeix a la Sanitat Pública per a deixar l'alcohol són homes (el 74 % dels casos atesos enfront del 26 % de dones). Per províncies, València aglutina el 55 % de les notificacions per alcohol; Alacant, el 34 %, i Castelló, l'11 %, és a dir, la distribució és proporcional al pes poblacional.

L'edat mitjana d'inici del tractament se situa en els 47,7 anys, sense diferències significatives ni per gènere ni per província de residència. A més, quasi la meitat de les persones té treball i estudis (el 40 % ha acabat Primària, el 20 % ha finalitzat l'Educació Secundària i el 8 %, la carrera).

Més enllà del vessant assistencial, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, en coordinació amb 85 unitats de prevenció comunitària de conductes addictives, treballa sobre el terreny en més de 300 municipis. Desenvolupen, entre altres activitats, campanyes informatives sobre els riscos associats a l'alcohol, així com sobre la importància dels hàbits saludables.

L'any passat, es van organitzar 13 escoles de família en què van participar 1.072 persones i, en l'àmbit de prevenció universal escolar, 600 alumnes van participar en activitats directament relacionades amb la temàtica de l'alcohol. Enguany, a més, s'ha organitzat un concurs perquè l'alumnat de cicles formatius desenvolupe les seues pròpies propostes d'oci saludable.

Abús de l'alcohol i ictus a edats primerenques

Cada 15 de novembre es commemora el Dia Mundial sense Alcohol, instaurat per l'Organització Mundial de la Salut, i al qual se suma la Conselleria de Sanitat amb la finalitat de conscienciar la població sobre les greus conseqüències, tant sanitàries com socials, que pot ocasionar un consum abusiu d'alcohol.

L'alcohol, de fet, és un factor causal de més de 200 malalties i trastorns. Està associat amb el risc de desenvolupar problemes de salut com ara desajustaments hormonals, mentals i comportamentals, i pot desencadenar malalties com la cirrosi hepàtica, alguns tipus de càncer i malalties cardiovasculars.

En aquest sentit, el 40 % de les urgències ateses a la Comunitat Valenciana relacionades amb el consum de drogues guarda algun tipus de relació amb l'alcohol, d'acord amb els informes de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. Això és així perquè l'alcohol és el comodí de la major part de consums: el prenen habitualment persones fumadores; sol combinar-se amb la ingesta de cocaïna, i les persones heroïnòmanes, moltes vegades, beuen en excés entre dosi i dosi d'heroïna.

A més, una investigació recent publicada en la revista Neurology conclou que les persones d'entre 20 i 30 anys que beuen quantitats moderades o elevades d'alcohol poden tindre més probabilitats de patir un ictus quan són adults joves que les persones que prenen quantitats baixes o no beuen alcohol. Referent a això, l'última enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (de 2020) revela que el 84,5 % de la població valenciana major de 18 anys ha consumit alcohol durant l'últim any i el 22,6 % ha patit una intoxicació. Per a aquesta població diana, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions desenvolupa actuacions de manera intersectorial i participativa.

Te puede interesar
Lo más visto