L’Ivace destina 1,5 milions d’euros per a impulsar l'adopció de mesures d'eficiència energètica en les empreses i entitats

El termini per a presentar els projectes es prolongarà fins al 31 d’octubre de 2023 o fins que s’esgote el pressupost assignat

General 22 de noviembre de 2022 Redacció Redacció
foto_torre2_ca90

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinarà un total d’1,5 milions d’euros per a incentivar la millora de l’eficiència energètica en les empreses i les entitats de la Comunitat Valenciana, tal com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En aquest sentit, el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, ha destacat que l’Ivace ja compta amb diverses convocatòries actives d’ajudes per al foment d’inversions en matèria d’eficiència energètica en els sectors industrial i agropecuari, i aquesta nova convocatòria s’aprova per a “incentivar la introducció d’equips i instal·lacions amb més eficiència energètica en les empreses i les entitats de la resta dels sectors productius”.

Per a Climent, tenint en compte que els sectors productius de la Comunitat Valenciana consumeixen més del 45 % del consum total d’energia, “és absolutament necessari” dur a terme polítiques actives d’estalvi i eficiència energètica en aquests sectors, que en contribuïsquen a la reducció dels consums.

En la seua opinió, la invasió d’Ucraïna i la situació actual de preus elevats de l’energia “fa que siga urgent accelerar la transició energètica al nostre territori, intensificant les polítiques d’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables”.

Ajudes d’un màxim del 55 % per a petites empreses

La quantia màxima de l’ajuda serà del 35 % del cost subvencionable, que es podrà incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses, o a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 euros per projecte.

Entre les actuacions que podran ser secundades destaca la substitució d’equips i instal·lacions consumidors d’energia per equips i instal·lacions que utilitzen tecnologies d’alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de COâ‚‚.

Seran susceptibles de suport tant la substitució d’equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d’energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.). Se secundarà també la recuperació de calors residuals i la millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips, etc.

Així mateix, se subvencionaran els projectes d’implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i les variables energètiques de l’empresa, i la substitució d’aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals per uns altres d’alta eficiència energètica.

A més, es podran beneficiar d’aquestes ajudes els projectes de millora energètica de la il·luminació i els sistemes de climatització i millora de l’envolupant tèrmica que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

El termini per a presentar els projectes s’iniciarà demà, 23 de novembre, i es prolongarà fins al 31 d’octubre de 2023, o fins que s’esgote el pressupost assignat.

Les ajudes d’aquesta convocatòria, compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), a través del Programa operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l’objectiu polític 2 Una Europa més verda, baixa en carboni, en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient.

Te puede interesar
Lo más visto