El Departament d'Igualtat ha convocat les ajudes per al desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral destinats a persones en situació de vulnerabilitat.

La convocatòria d'aquestes ajudes per al desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

General 02 de mayo de 2023 Andrea Andreu Andrea Andreu
businesswomen-shaking-hands-outdoors-2022-01-18-23-53-57-utc

La convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) estableix les fases d'itinerari que les entitats del tercer sector d'acció social han de desenvolupar en els programes d'inserció sociolaboral. Aquestes fases inclouen:

1. Fase d'acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat: En aquesta fase es realitza una valoració de l'historial professional i formatiu de la persona, així com la identificació de les seves necessitats i mancances en relació a l'accés a l'ocupació. Aquesta informació permet establir un perfil d'ocupabilitat i determinar les accions necessàries per a l'inserció laboral.

2. Fase de disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat d'inserció sociolaboral: Aquesta fase inclou accions d'atenció social, orientació i intermediació laboral, prospecció i suport a l'ocupació. Es treballa en el desenvolupament de competències digitals, habilitats tècniques i socials, així com l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a l'ús efectiu de la informació.

3. Fase d'acompanyament: En aquesta fase es potencia l'apoderament de la persona participant, permetent que s'implique en el disseny i avaluació de les diferents fases de l'itinerari. Aquelles persones que hagen adquirit un nivell competencial adequat també podran realitzar pràctiques d'aprenentatge i inserció en empreses.

Cal destacar que les entitats que accedeixen a aquestes ajudes han de destinar part del finançament a realitzar noves contractacions per a dur a terme aquestes tasques, contribuint a la creació de nous llocs de treball en l'àmbit municipal. Aquestes accions són cofinançades per la Unió Europea, buscant promoure la inserció sociolaboral de persones en situació de risc o exclusió social i fomentar la seva autonomia.

Te puede interesar
Lo más visto