La Vicepresidència Segona ha adjudicat el concurs de solars públics per a la construcció de 1.090 habitatges en règim de lloguer social.

L'empresa encarregada de construir els 1.090 habitatges en lloguer social utilitzarà les 17 parcel·les que la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) té en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. A través d'aquesta col·laboració, es busca utilitzar els recursos públics disponibles per a proporcionar habitatges a aquelles persones que ho necessiten. El dret de superfície s'àmplia a 75 anys.

General 09 de mayo de 2023 Redacció Redacció
230509_VIV_foto_Alicante

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat el concurs de dret de superfície de 17 parcel·les a la UTE formada per les empreses Urbania i Visoren. Aquesta adjudicació té com a finalitat la construcció i gestió de 1.090 habitatges de protecció pública energèticament eficients en règim de lloguer social.

La UTE Urbania-Visoren ha presentat una oferta per als tres lots que inclouen les 17 parcel·les propietat de la EVha. Aquestes construccions es realitzaran mitjançant una col·laboració entre el sector públic i privat, amb ajuts econòmics proporcionats pel programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social dels fons Next Generation. Aquesta actuació s'emmarca dins dels programes d'ajuda en matèria de Rehabilitació Residencial i Habitatge Social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L'ajuda màxima per a aquest projecte és de 54.105.000 euros i la EVha actua com a entitat col·laboradora per a gestionar i tramitar aquests ajuts.

Les 17 parcel·les s'ubiquen en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. Els tres lots es distribueixen de la següent manera: el primer i el segon corresponen a la província d'Alacant, mentre que el tercer pertany a la província de València. Cada lot conté diversos solars on es construiran els habitatges.

El dret de superfície inicialment s'establia en un termini màxim de 55 anys, però s'ha oferit la possibilitat de prorrogar el contracte fins a un màxim de 75 anys per garantir la viabilitat econòmica de les parcel·les en un context d'incertesa. Aquesta ampliació implica també la pròrroga de l'ús d'aquests habitatges en lloguer social.

Les obres tindran un termini màxim de 36 mesos des de l'obtenció de la llicència i han de finalitzar abans del 30 de juny de 2026, ja que es tracta d'una operació finançada amb Fons Europeus MRR-Next Generation.

Els requisits per als arrendataris d'aquests habitatges inclouen estar inscrits en el Registre de Demandants d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, tenir uns ingressos màxims de 4,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'efectes múltiples (IPREM) i fer del domicili habitual i permanent l'habitatge.

A més, per a obtenir finançament del programa Next Generation, els edificis han de complir una sèrie de requisits relacionats amb l'eficiència energètica.

Te puede interesar
Lo más visto