Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat la convocatòria d'un concurs oposició per a la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).

El procés de selecció per al lloc d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local a Xilxes constarà d'una oposició amb tres exercicis escrits i una fase de concurs.

General 15/05/2023 Redacció Redacció
NP IMAGEN

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local mitjançant el sistema de concurs oposició. Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar un professional per a realitzar tasques relacionades amb la promoció de l'ocupació i el desenvolupament local en el municipi.

Els requisits per a participar en aquest procés selectiu inclouen la possessió d'una titulació de Grau o Diplomatura en àrees com Relacions Laborals, Ciències del Treball, Empresarials, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret o Gestió i Administració Pública. A més, és necessari comptar amb un màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

La fase d'oposició constarà de tres exercicis obligatoris i eliminatòris. Aquests exercicis inclouran la contestació d'un qüestionari de tipus test amb quaranta preguntes, la redacció d'un escrit sobre un tema específic i la realització de dos supòsits pràctics. A més, en la fase de concurs es tindran en compte aspectes com l'antiguitat i l'experiència professional, les titulacions acadèmiques, els cursos de formació i perfeccionament, així com el coneixement de l'idioma valencià o altres llengües estrangeres.

Les sol·licituds per a participar en aquest procés selectiu hauran de ser dirigides a l'Alcaldia de l'Ajuntament i s'hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Les instàncies model per a la sol·licitud es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament o en els tràmits telemàtics.

Te puede interesar

IMG_2022

Nules crea una agenda per a difondre actes i activitats

Redacció
General 19/07/2023

L'objectiu és que el veïnat conega en tot moment les programacions locals. Agendanules.es és l'adreça web que ha creat l'Ajuntament de Nules per a divulgar i facilitar a la ciutadania l'accés a les diferents programacions que el consistori organitza al llarg de l'any

Lo más visto

Newsletter