Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Diputació de Castelló i el Consell destinen 3 milions d’euros al CEE Penyeta Roja i el Centre Integrat Excelentísima Diputación

La Diputació haurà d'impartir gratuïtament els ensenyaments que són objecte del conveni i fer les activitats complementàries i de serveis que, si s'escau, es duguen a terme.

General 13 de noviembre de 2020 Redacció
DSC8064

El Ple del Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Diputació Provincial de Castelló pels quals es destinen 3.045.321 euros per a col·laborar en el manteniment del Centre Públic Integrat Excelentísima Diputación i del Centre d'Educació Especial Penyeta Roja. En concret, per a l'exercici 2020 el Centre Públic Integrat Excelentísima Diputación rebrà 1.927.130 euros i al Centre Penyeta Roja es destinaran 1.118.191 euros.

En el cas del Centre Integrat Excelentísima Diputación, a través del conveni, es financen quatre unitats d'Educació Primària (de cinqué i sisé curs) i huit d'Educació Secundària Obligatòria (dues per curs). En relació amb el Centre Penyeta Roja, es financen nou unitats d'Educació Especial Específica d'atenció a alumnat amb discapacitat psíquica. Quant a la provisió de vacants de professorat dels centres, quan es produïsquen, s'efectuarà pel procediment general establit per a l'accés de funcionaris a la Diputació, i s'haurà de comunicar a la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló.

La Diputació haurà d'impartir gratuïtament els ensenyaments que són objecte del conveni i fer les activitats complementàries i de serveis que, si s'escau, es duguen a terme. Igualment, s'obliga a tindre en funcionament el nombre total d'unitats escolars que figuren en el conveni, i també haurà de fer constar en un lloc visible del centre el seu finançament per part de la Generalitat.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter