Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Generalitat ajorna el pagament del deute del lloguer a 1.187 famílies residents en habitatges públics

La Conselleria d'Habitatge aplica mesures per a facilitar l'abonament dels impagaments dels seus inquilins i inquilines tenint en compte la seua situació socioeconòmica

General 31 de agosto de 2021 Redacció Redacció
PLANTILLA CABECERA AREA VIVIENDA VAL-03

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl EVha), ha ajornat des de l'inici de legislatura el pagament del deute del lloguer a 1.187 famílies residents en habitatges públics de la Generalitat a través de la signatura d'actes de reconeixement.

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar el pagament dels arrendaments a les famílies en risc d'exclusió social.

Les actes de reconeixement són un recurs molt important per a garantir el dret a l'habitatge als qui es troben en situacions econòmiques veritablement compromeses. Amb aquest mètode de pròrroga de pagament, la persones inquilina signa un document mitjançant el qual reconeix voluntària i expressament deure a la Conselleria una determinada quantitat de diners. En el document s'acorda entre les parts l'establiment d'un pagament ajornat del deute contret i determina la forma i temps d'abonament.

Prèviament a la signatura d'aquestes actes, el personal tècnic d'EVha estudia la situació concreta de la unitat de convivència, al costat dels serveis socials municipals que verifiquen la situació de vulnerabilitat, per a determinar les quantitats i terminis a retornar. Tot això perquè puguen abonar una quantitat que siga assumible als seus ingressos familiars, sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha explicat que des del Consell "s'estan aplicant mecanismes com aquest per a aquelles persones amb majors dificultats puguen continuar tenint un lloc on viure, perquè disposar d'un habitatge digne i les adequades condicions, constitueix una necessitat de primer ordre".

Del total de famílies que s'han acollit al reconeixement de deute, 567 pertanyen a la província de València, 549 a la d'Alacant i 71 a la província de Castelló.

La signatura d'aquestes actes ha suposat un ajornament de prop de quatre milions d'euros: 2.381.928 euros a la província d'Alacant, 1.417.153 a la de València i 194.627 euros a la de Castelló.

Per a donar a conéixer aquestes mesures, la Conselleria, a través d'EVha, organitza campanyes informatives dirigides a les persones residents dels habitatges públics que inclouen reunions en les quals s'expliquen les mesures implantades pel Consell per a flexibilitzar el pagament de les rendes de les persones amb menys recursos. En aquestes campanyes és fonamental la col·laboració dels serveis socials municipals.

Les actes de reconeixement de deute permeten ajornar en cinc anys o 60 mensualitats el pagament de les quotes pendents a raó d'un mínim 30 euros al mes, més la mensualitat de la renda corresponent. En casos excepcionals en els quals no puguen assumir tal quantitat, la Conselleria ajusta el pagament per a adequar-lo a les seues condicions econòmiques.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter