Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell subvenciona activitats acadèmiques dirigides a persones majors de 55 anys en les cinc universitats públiques valencianes

La Generalitat destina 24.000 euros a cada universitat

Educació 13 de noviembre de 2021 Redacció Redacció
5954_img
Font: Vivecastellon.com

El Ple del Consell ha aprovat la signatura de convenis de col·laboració amb la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (UJI), la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), destinats a la realització d'accions formatives dirigides al col·lectiu de persones majors de 55 anys durant l'exercici 2021.

Amb la signatura d'aquests convenis amb les cinc universitats públiques valencianes, la Conselleria d'Innovació aposta per contribuir a millorar les capacitats humanes d'aquest col·lectiu, tant des del punt de vista de la formació acadèmica, com de la seua integració i desenvolupament social; creant un lloc de trobada on els alumnes compartisquen una experiència cultural, a través de diferents matèries impartides per professors universitaris, i complementades amb activitats socioculturals.

L'import de la subvenció ascendeix a 24.000 euros per a cada universitat, destinats a finançar despeses de personal, de manteniment, d'aprovisionaments externs i derivats d'actes, cursos, congressos, jornades, trobades i publicacions relacionats amb l'execució del programa d'activitats previst.

Universitat de València

La Universitat de València desenvolupa activitats de difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la cultura dirigits a persones majors de 55 anys a través de dos programes.

El programa La Nau Gran ofereix una oferta educativa composta per nou itineraris, dos cicles de *Alts *Estudis, cursos monogràfics, conferències, visites i intercanvis acadèmics que es desenvolupen als campus de Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot.

D'altra banda, el Centre Internacional de Gandia, de la UV, realitza activitats formatives a través del programa Unimajors, dirigit a persones majors de 50 anys, mitjançant un itinerari d'Humanitats i Ciències Socials, amb un total de 600 hores distribuïdes en tres cursos acadèmics de 200 hores cadascun, amb possibilitat de continuar un segon cicle i un Seminari Permanent.

Universitat Politècnica de València

La Universitat Sènior elabora i organitza l'oferta formativa de caràcter universitari específica per a majors de 55 anys, impartint docència en els tres campus de la UPV: València, Alcoi i Gandia.

L'activitat acadèmica se centra en els programes Diplomatura Sènior, Cursos Sènior i Cursos Monogràfics, que es complementen amb altres activitats formatives com a jornades, conferències, tallers i activitats d'intercanvi d'estudiants sènior amb altres universitats espanyoles o estrangeres; així com l'oferta de la Sènior i l'Esport, amb la finalitat d'acostar la pràctica física saludable.

Universitat Jaume I

L'UJI realitza activitats a través del programa Universitats per a Majors, encaminades a obtindre la titulació universitària de 'Graduat Sènior' després de cursar un total de 120 crèdits acadèmics en tres anys.

L'estudiant ha de matricular-se en el curs acadèmic complet i complementar-lo de manera optativa amb 20 crèdits d'Aptituds Lingüístiques i d'Anàlisis. Cada assignatura consta de 10 sessions col·lectives i d'un projecte final de grau en el tercer curs.

Una vegada superat el 'Graduat Sènior', els estudiants tenen la possibilitat de cursar algun dels Postgraus Sènior que s'ofereixen de manera bianual.

Universitat d'Alacant

La UA imparteix el Diploma Sènior, dissenyat per professorat universitari, centres col·laboradors i especialistes, orientat a un col·lectiu adult i amb experiència viscuda.

A través d'un programa obert, s'ofereixen assignatures de diferents àrees temàtiques com a Ciències Experimentals i de Salut, Acció Social, Ciències Socials i Jurídiques, Humanitats, Informàtica i Imatge i So.

Cada persona pot matricular-se com a mínim d'una assignatura de caràcter teoricopràctic, amb una duració de 20 hores lectives equivalents a 2 crèdits acadèmics.

Universitat Miguel Hérnandez d'Elx

La UMH ofereix un programa docent denominat Aules Universitàries de l'Experiència, que a causa de l'excepcionalitat de la pandèmia s'ha traslladat a l'Aula virtual de la Universitat.

El programa ofereix 23 cursos amb una duració de 15 hores cadascun, 10 seminaris de dues hores de duració cadascun, dos tallers d'aprenentatge per a la utilització d'eines de docència no presencial, i tutories individuals o grupals per a facilitar el maneig de les eines informàtiques.

A més, les activitats es complementen amb un taller de redacció periodística, fruit del qual s'edita la revista Àgora Universitària, un taller de radi, i un taller d'habilitats socials i artístiques.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter