Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell assumeix participacions per valor de 8,65 milions d'euros de l'ampliació de capital social d'Aerocas

El capital social de la mercantil Aeroport de Castelló queda fixat en 102,2 milions d'euros

General 22 de noviembre de 2021 Redacció Redacció
aerocas-y-CEV-091020
Font: Actualidadaeroespacial.com

El Consell ha autoritzat l'assumpció per part de la Generalitat de participacions per import de 8.650.000 euros de l'ampliació de capital social acordada per la mercantil Aeroport de Castelló, S.L. (Aerocas).

L'aportació econòmica està recollida en el vigent pressupost autonòmic i atén les necessitats anuals de l'entitat, a fi d'avançar en el desenvolupament de l'aeroport i en la seua consolidació com a eina de dinamització econòmica al servei de la societat i el territori.

L'autorització del Consell dona resposta a l'acord de la Junta general de socis d'Aerocas del passat 30 de juny, que va donar llum verda a l'ampliació de capital.

La Generalitat assumirà íntegrament les noves participacions, després que la Diputació Provincial de Castelló renunciara al seu dret de preferència, i realitzarà el desemborsament mitjançant aportació dinerària en efectiu abans del 31 de desembre de 2021.

D'aquesta manera, el capital social d'Aerocas quedarà fixat en 102.251.778,80 euros, dividit en 255.629.447 participacions socials, amb un valor nominal de 0,40 euros cadascuna d'elles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Finalment, l'acord autoritza la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat a la realització de quants actes i l'atorgament dels documents, tant públics com privats, siguen necessaris per a l'efectivitat i compliment de l'acord.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter