Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

La Generalitat adverteix de possibles sancions a les comunitats veïnals per no disposar de l'Informe Avaluació d'Edificis d'Habitatges

La Conselleria d'Habitatge ha enviat més de 100.000 cartes d'advertiment sobre l'obligació de disposar de l'informe

General 23 de noviembre de 2021 Redacció Redacció
solvia-inmobiliaria-edificio-castellon-de-la-planacastello-de-castellon_de_la_plana_1592-img2326400-109347548G
Font: Catala.habitaclia.com

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, ha posat en marxa una campanya d'advertiment a aquelles comunitats de persones propietàries que no hagen realitzat l'Informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges (IEEV.CV), malgrat estar obligades a això i ho ha fet amb un enviament massiu de cartes.

Tal com ha assenyalat el director general, Alberto Rubio, el IEEV.CV és l'instrument més eficaç que es disposa en la Comunitat Valenciana per a "diagnosticar l'estat del parc construït d'habitatges, anticipar les actuacions d'urgència i, fins i tot, propiciar la seua adaptació a les necessitats actuals". D'aquí ve que el compliment de la seua obligatorietat siga considerat prioritari.

L'informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges consisteix en una inspecció tècnica de l'edifici realitzada per una persona facultativa competent on es recullen aspectes relatius al seu estat de conservació, les seues condicions d'accessibilitat universal i la seua eficiència energètica.

D'acord amb la legislació actual, el IEEV.CV és de caràcter obligatori per a aquells immobles d'ús residencial habitatge, tant unifamiliars com plurifamiliars, l'antiguitat dels quals siga superior a cinquanta anys. No complir amb això suposarà l'obertura d'un procediment sancionador per infracció urbanística conformement als períodes recollits en la normativa vigent.

El termini màxim per a l'elaboració i registre de l'informe serà en funció de l'any de construcció de l'edifici. D'aquesta manera, totes aquelles persones propietàries d'habitatges construïts abans de 1950 que no compten amb el IEEV.CV realitzat i adequadament registrat en finalitzar 2021 podran ser sancionades. En el cas d'habitatges construïts entre 1951 i 1971 el termini màxim per a disposar del mateix serà el 31 de desembre de 2022.

Durant els pròxims mesos s'enviaran un total de 106.446 cartes, 10.000 abans de finalitzar aquest mes, a aquelles persones propietàries d'habitatges que hagen incorregut en aquesta infracció urbanística i comminant-los a esmenar-la. En cas contrari, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador. Aquestes sancions poden arribar als 6.000 euros.

La realització del IEEV.CV és molt més que un mer compliment de la normativa vigent. Aquest informe, alguna cosa així com la ITV dels edificis d'habitatges, permet avaluar el parc d'habitatges construït, detectant i prevenint possibles riscos derivats d'un deficient manteniment i conservació, de manera que es mantinguen els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a aconseguir unes condicions de qualitat òptimes capaces de satisfer les necessitats que tant de les persones usuàries com les propietàries demanden.

Des de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, amb la finalitat de donar suport a aquestes actuacions, anualment es convoquen ajudes dirigides a cobrir part de l'import de l'informe impulsant la seua realització, com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter