Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Ivace Energia destinarà 3 milions d'euros per a impulsar la rehabilitació energètica d'edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Es donen suport a les mesures d'eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació que comporten una millora de la qualificació energètica

Economía 30 de enero de 2022 Redacció Redacció
pueblos-comunidad-valenciana-Bunol

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), la convocatòria d'un programa d'ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000), dotat amb un total 3.067.930 euros.

L'objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), a actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació".

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30% de l'habitatge o edifici que es rehabilite.

Les ajudes seran com a mínim d'un 20% -50% de la inversió energètica i eficientment realitzada i podran aconseguir un 100% en rehabilitacions integrals d'habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A (més eficient) a G (menys eficient). El 26% del parc d'habitatges de la Comunitat registrat pel Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s'inclou la lletra e ascendeix a un 86%, la qual cosa dona una idea de l'enorme potencial existent en aquest àmbit.

Per al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, el millor camí per a rellançar l'economia és "apostar per una economia verda, per una autèntica transformació dels nostres sistemes, que pose la lluita contra l'emergència climàtica i la sostenibilitat, en el centre del nou model econòmic".

En aqueix sentit, ha recalcat que la "transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d'inversió i ocupació".

Poden beneficiar-se tant els particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de serveis energètics (Esses), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el Programa PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es troben finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà demà, dia 28 de gener i finalitzarà el pròxim 31 de desembre de 2023. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 20% i el 100% en funció de la mena d'actuació i de l'ús de l'edifici.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta manera, el percentatge d'ajuda pot arribar a aconseguir fins al 100% del cost.

En el cas del criteri social, l'ajuda es podrà incrementar en els edificis d'habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l'escala de COâ‚‚, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada, s'aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació sempre que una d'elles siga sobre l'envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Accions susceptibles de suport

Quan les accions susceptibles de suport, s'enquadren en tres categories: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d'habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d'un edifici existent.

No seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l'any 2007 o posterior aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s'incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d'ús de l'edifici.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter