Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Cultura eleva a 1.250.000 euros les ajudes a la producció editorial de llibres

Incideix directament en les empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana

Cultura 04 de abril de 2022 Redacció Redacció
books-5937716_1920

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha tornat a augmentar enguany l'assignació pressupostària a la producció editorial de llibres en castellà i valencià dotant-la amb 1.250.000 euros, la qual cosa supera el milió d'euros que s'hi va destinar en l'exercici anterior.

Els llibres objecte de la subvenció hauran d'estar editats per empreses editorials la producció de les quals es comercialitze a través de llibreries i s'adeqüe a una de les categories següents: obres de referència i consulta (llibres d'història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.

 Hauran de tindre una tirada mínima de 500 exemplars  (en el cas d'obres de poesia la tirada mínima serà de 100 exemplars) i tindre un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.

Un altre requisit és ser una primera edició d'una obra inèdita, o bé una obra l'última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. Es podran subvencionar projectes editorials que incorporen una novetat a una obra ja editada (estudi crític, nova traducció, etc.), que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

 També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars.

A aquestes ajudes es poden acollir les empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana i el número de depòsit legal de l'any 2021.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter