El Consell aprova el decret d'ajudes per al foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional

S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades facilitar la inserció laboral de persones d'aquest col·lectiu

General 22 de abril de 2022 Andrea Andreu Andrea Andreu
insercion-laboral-de-personas-con-diversidad-funcional-e1546949757936

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha aprovat el decret d'ajudes destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional en centres especials d'ocupació (CEE) i enclavaments laborals per a l'exercici 2022.

La nova norma estableix les bases reguladores per a promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que s'arbitra mitjançant la concessió ajudes als centres especials d'ocupació i a les empreses ordinàries que contracten personal amb diversitat funcional.

Les ajudes s'emmarquen dins dels programes de foment de l'ocupació desenvolupats per la Comunitat Valenciana, entre els quals es troben els destinats a la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional.

En aquest sentit, la legislació actual en la matèria reconeix el dret al treball d'aquestes persones en condicions que garantisquen l'aplicació dels principis d'igualtat de tracte i no discriminació.

Aquest marc jurídic preveu l'exercici d'aquest dret a través de l'ocupació ordinària en les empreses i en les Administracions públiques, inclosos els serveis d'ocupació amb suport; l'ocupació protegida, en centres especials d'ocupació i en enclavaments laborals i l'ocupació autònoma.

Així mateix, recull l'obligació de les empreses d'adoptar les mesures adequades per a l'adaptació del lloc de treball. També determina l'accessibilitat de l'empresa, en funció de les necessitats de cada situació concreta, i introdueix el foment de l'ús de les persones amb diversitat funcional o discapacitat mitjançant l'establiment d'ajudes que faciliten la seua inclusió laboral.

Te puede interesar
Lo más visto