Publicada convocatòries de l'any 2022 per a l'ingrés en les Forces Armades, diversos cossos i escales, per a oficials i sotsoficiales.

Han sigut convocades places per a l'ingrés com a militar de carrera i de complement, per accés directe i promoció interna

General 05 de mayo de 2022 Andrea Andreu Andrea Andreu
image001

Per diverses  resolucions, publicades en el BOE número 10 5,  de 3 de maig de 2022, han sigut convocades places per a l'ingrés com a militar de carrera i de complement, per accés directe i promoció interna, als següents cossos i escales de les Forces Armades:

  • Escales d'Oficials dels Cossos Generals, Infanteria de Marina i Guàrdia Civil
  • Escales de Sotsoficiales dels Cossos Generals i de Infanteria de Marina
  • Escales d'Oficials del Cos Militar de Sanitat (Medicina) sense titulació prèvia
  • Escales d'Oficials del Cos d'Intendència
  • Cossos Comuns de les Forces Armades

Distribució de places:

(1) Escala d'Oficials Cos General, Infanteria de Marina i Guàrdia Civil 458

(2) Escala de Sotsoficiales Cos General i Infanteria de Marina 216

(3) Escala d'Oficials Cos Militar Sanitat (Medicina) sense titulació prèvia 25

(4) Escales d'Oficials dels Cossos d'Intendència 33

(5) Cossos Comuns de les Forces Armades

•Cos Jurídic Militar 10

•Cos d'Intervenció 10

•Cossos Comuns Sanitat (Diverses especialitats) 121

•Cos de Música Militar (Oficials –Direcció) 2

•Cos de Música Militar (Sotsoficiales) 20

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  serà  de  quinze dies  hàbils,  comptats  a  partir  del  endemà al de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado.

Per a qualsevol consulta es poden utilitzar els canals habituals:

•Subdelegació de Defensa, amb cita prèvia- (Avinguda de la Mar, 19 de Castelló de la Plana, horari d'atenció al públic de 09.00 a 14.00 hores)

•Telèfons 964 270 252, 913 089 798 i 902 432 100,

•Per internet, pàgina web: https://reclutamiento.defensa.gob.es/

El contingut  íntegre de  les  convocatòries  anteriorment  citades,  es  pot  consultar en les següents adreces:

(1) https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7147.pdf

(2) https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7148.pdf

(3) https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7149.pdf

(4) https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7146.pdf

(5) https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7145.pdf

Te puede interesar
Lo más visto