Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell finança amb 51,5 milions 14 classes de subvencions per a la promoció de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic

La finalitat d'aquestes subvencions és contribuir a la formació, el perfeccionament, la mobilitat i l'atracció del personal investigador

Economía 16 de octubre de 2022 Redacció Redacció
210619_PRE_FOTO_1_PLENO

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de subvencions del programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, que compta amb una dotació de 51,5 milions d'euros per a aquest exercici 2023.

Amb aquesta nova convocatòria, la Generalitat dona continuïtat a la seua aposta per incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià d'R+D+I oferint 14 classes de subvencions que s'engloben en quatre línies d'actuació, que faciliten la formació, el perfeccionament, la mobilitat del personal investigador i l'atracció de talent, segons ha assegurat la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno.

La primera línia d'ajudes va dirigida a facilitar la formació, el perfeccionament i la mobilitat del personal investigador. Preveu 8 classes de subvencions destinades a impulsar la contractació de personal que es troba en totes les etapes de la carrera investigadora, com és el personal predoctoral, el doctoral i el tècnic:

Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF)
Destinades a finançar la contractació de personal investigador predoctoral en formació durant un màxim de 4 anys. Per a concedir-les es valorarà l'expedient acadèmic i el currículum de la persona sol·licitant, els mèrits del grup d'investigació del director/a de la tesi i la memòria descriptiva del projecte d'investigació.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 2 al 16 de novembre.

Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

Destinades a finançar estades que tinguen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques o l'accés a fons bibliogràfics o documentals que suposen el desplaçament fora de la Comunitat Valenciana. L'estada tindrà una duració d'entre 3 i 9 mesos i la dotació econòmica es destinarà al finançament de les despeses d'allotjament, manutenció i desplaçament.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre

Subvencions del Programa Santiago Grisolía
Financen la contractació de personal predoctoral que haja obtingut una titulació expedida per una universitat o una institució no pertanyent a la Unió Europea. Per a concedir-les s'avaluaran els mèrits dels últims cinc anys del grup al qual es vincularà la persona contractada i la qualitat del projecte a desenvolupar.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre

Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD)
Destinades a completar la formació de personal investigador doctor, fomentant la mobilitat i la internacionalització de les i els investigadors en un centre d'investigació diferent d'aquell en què van obtindre el títol de doctor, per un període d'entre 18 i 24 mesos.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal (ACOND)
Destinades a cofinançar la contractació del personal investigador doctor en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

Subvencions per a la contractació del personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI).

Aquestes ajudes financen la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació i innovació al sector productiu valencià. Tenen una duració màxima de dos anys.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)
L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la realització d'estades, per un període màxim de dos anys, de personal doctor en empreses que implementen projectes d'investigació que suposen una innovació en els processos de fabricació o en el producte final que ofereixen.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 2 al 16 de novembre.

Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)
Destinades a finançar l'estada del personal investigador doctor en centres de fora de la Comunitat per un període comprés entre 1 i 6 mesos. La subvenció consistirà en el finançament de les despeses derivades per l'allotjament, la manutenció i el viatge dels beneficiaris.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

La segona línia d'ajudes té per objecte impulsar els grups d'investigació emergents, així com consolidar i enfortir els grups ja consolidats. El programa d'R+D+I preveu tres classes d'ajudes:

Subvencions a grups d'investigació emergents (GE)
S'estableixen un màxim de 125 subvencions destinades a secundar i impulsar durant dos anys l'activitat de grups d'investigació emergents que encara no han tingut accés a finançament en altres convocatòries estatals o europees.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

Subvencions a grups d'investigació consolidats (AICO)
Es convoquen 100 subvencions per a enfortir 100 grups d'investigació consolidats durant 3 anys que desenvolupen els seus projectes entre les àrees temàtiques de l'Agència Estatal d'Investigació i una àrea específica de la qual formaran part aquells grups que desenvolupen línies d'investigació relacionades amb les actuacions del pla Vega Renhace.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 2 al 16 de novembre.

Subvencions programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència (PROMETEU)
 El programa Prometeu té com a objectiu potenciar la projecció internacional i la transferència de coneixement de 50 grups d'investigació d'excel·lència de la Comunitat Valenciana durant un màxim de 4 anys i 150.000 euros anuals.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és del 17 al 31 d'octubre.

La tercera línia inclou dues classes de subvencions per a incentivar la internacionalització de la investigació i la divulgació de la ciència, i són les següents: subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE) i subvencions per a l'organització i la difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG).

En tots dos casos, el període per a sol·licitar-les és del 2 al 16 de novembre.

Finalment, la quarta línia estableix ajudes per a la promoció i la dinamització dels parcs científics (PPC). Aquestes subvencions van dirigides a finançar actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, transferència de coneixement, desenvolupament tecnològic i innovació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 16 de novembre.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter