L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en el Ple municipal la decisió de sumar-se al conveni per a la creació del Consorci provincial d'aigües de Castelló

En el ple ordinari, l'Ajuntament de Xilxes ha expressat el seu suport a la Diputació per a la renovació de la gestió de les infraestructures hidràuliques col·lectives a la província de Castelló. Aquesta iniciativa té com a objectiu resoldre la situació actual de les dessaladores i garantir una gestió eficient dels recursos hídrics

General 26 de febrero de 2023 Redacció Redacció
AYTO XILXES

En el ple ordinari, celebrat aquest dijous, l'Ajuntament de Xilxes ha aprovat la subscripció al conveni interadministratiu per a la creació del nou Consorci Provincial d'Aigües de Castelló. Aquesta decisió és fonamental perquè la Diputació de Castelló pugui establir una nova institució encarregada de gestionar totes les infraestructures hidràuliques col·lectives de la província.

La incorporació a aquest conveni permetrà a Xilxes resoldre el problema que té amb la dessaladora de Moncofa i alliberar-se de les seves obligacions econòmiques. El nou Consorci Provincial d'Aigües dissoldrà els consorcis actuals, Aigües de la Plana i Pla de l'Arc, per a unificar la gestió de totes les infraestructures hidràuliques col·lectives de la província. Aquesta acció garantirà l'aprovisionament d'aigua i estandarditzarà el preu del subministrament.

A més d'aquesta decisió, durant el ple, s'ha aprovat la sol·licitud d'una subvenció de 505.926 euros per a finançar un taller d'ús de jardineria que se celebrarà al municipi. També s'ha revisat els preus del contracte de serveis de recollida de residus sòlids urbans i s'ha modificat l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys urbans.

Finalment, s'ha realitzat una modificació de crèdits per un import de 116.480 euros, que es finançarà amb el Romanent resultant de la liquidació de l'exercici de 2022. Aquests fons s'utilitzaran per a diversos pagaments, com el Pacte contra la violència de gènere o el pintat de la carretera de la Platja.

Te puede interesar
Lo más visto