Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell i l'Institut Valencià de Finances posen a la disposició de les pimes préstecs per a contribuir a la seua digitalització

Les petites i mitjanes empreses situades en la Comunitat Valenciana poden optar a aquesta línia de finançament fins al 15 de novembre

Economía 11 de noviembre de 2021 Redacció Redacció
GERENCIA3
Font: Computacioninteractiva.com

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ofereix préstecs bonificats per a finançar processos de digitalització de petites i mitjanes empreses situades en la Comunitat. Fins al pròxim 15 de novembre està oberta la convocatòria per a accedir a les ajudes del Programa Transformer.

El Programa Transformer de la Conselleria d'Innovació finança els processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses a l'empara de la bonificació de capital i interessos, dins de la línia de finançament bonificat Renàixer, posada en marxa pel Institut Valencià de Finances (IVF) amb la finalitat d'impulsar la recuperació del teixit productiu valencià després de la pandèmia.

L'objectiu del crèdit és oferir finançament a les petites i mitjanes empreses valencianes a un interés del 0,5% destinat a l'adquisició de mitjans materials, formació de treballadors i assessorament de consultories especialitzades que contribuïsquen a la transformació digital d'aquestes.

Així mateix, les inversions que les empreses haurien de fer serien d'un mínim de 50.000 euros i la Direcció General d'Avanç per a la Societat Digital els bonificarà el 10% del crèdit per a aquelles que presenten una memòria de resultats en la qual quede reflectit el treball d'assessorament realitzat per la consultora i la transformació digital que l'empresa ha dut a terme.

Com a requisit, el beneficiari del finançament haurà de contractar una empresa consultora externa, acreditada i homologada per a elaborar i supervisar el projecte de digitalització del beneficiari.

Per a optar a aquests préstecs, l'empresa haurà de presentar documentació en la qual conste la identitat del consultor amb documentació justificativa de la seua condició d'expert acreditat, la memòria econòmica que quantificarà la inversió en béns d'equip, programari i consultoria, derivades del projecte i la valoració quantificada i detallada de l'impacte de la innovació en el compte de resultats de l'empresa i en els diferents departaments.

Quan el projecte de digitalització ja estiga implantat, l'empresa remetrà a l'IVF un informe d'avaluació del pla de digitalització, signat i datat digitalment per l'empresa i el consultor. Aquest informe ha d'incloure una memòria econòmica que reflectirà l'import efectivament incorregut en despeses de consultoria, béns d'equip i programari, justificant de forma raonada les desviacions respecte al plantejament inicial i una memòria tècnica, identificativa del producte o servei implementat.

Finalment, rebuda la documentació per part de l'IVF, la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital emetrà un informe sobre el projecte de digitalització presentat pel beneficiari del finançament. En cas que l'informe siga favorable, la Direcció General de l'IVF resoldrà la bonificació d'un 10% de l'import sol·licitat, que és la quantia que s'estima que serà el cost dels treballs de la consultoria.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter