La Generalitat convoca contractes d'investigació per a joves amb una inversió de 9,8 milions

L'objectiu del Programa Investigue és la contractació de persones menors de 30 anys per un període d'entre 12 i 24 mesos

General 03 de enero de 2022 Redacció Redacció
jóvenes-investigadores-prestigiosa-programa-BID
Font: Blogs.iadb.org

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de subvencions per import de 9.781.773 euros, destinades al finançament del programa Investigue per a la contractació de persones joves demandants d'ocupació per a la realització d'iniciatives d'investigació i innovació en la Comunitat Valenciana.

Aquest programa s'emmarca dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Treball i Economia Social amb la finalitat de reformar i impulsar polítiques actives d'ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i les empreses i orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, recolzades en la millora de capacitats i en la transformació digital.

La iniciativa té com a objectiu la contractació de persones joves, d'entre 16 i 30 anys, demandants d'ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives d'investigació i innovació, en qualitat de personal investigador, personal de suport a la investigació, tecnòleg o tecnòloga, personal tècnic o altres perfils professionals en I+D+i.

Els contractes seran de dos tipus, un mòdul A, amb un sou de 22.405 euros per persona contractada i any i un mòdul B, amb un sou de 33.108 euros per persona contractada i any.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha indicat que els contractes seran d'un mínim d'un any i d'un màxim de dos anys en entitats públiques i privades dedicades a la I+D+I i durant aquest temps "els joves podran formar-se en àrees d'investigació fonamentals en aquests moments, desenvolupant la seua activitat investigadora en llocs laborals concordes amb el seu nivell de qualificació".

"El compromís amb la Ciència és ara més que mai una prioritat", ha indicat Pascual, qui ha destacat que "la Ciència ens ha donat les respostes per a contindre i curar la COVID-19 i ara ens ajudarà també a recuperar-nos econòmicament i crear ocupació a través de la investigació en àrees prioritàries".

Referent a això, el director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha explicat que les àrees preferents de contractació estaran relacionades amb sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), i digitalització de serveis i ciència de dades.

A més, el programa Investigue també pretén revertir en la societat l'alta formació d'aquest personal contractat que podrà integrar-se en el sistema públic i privat d'I+D+I.

Les entitats contractants beneficiàries de les ajudes seran organismes, centres i entitats d'investigació i difusió de coneixements de la Comunitat Valenciana com a universitats, instituts tecnològics, parcs científics o centres públics i privats d'I+D+i, entre altres.

La sol·licitud i documentació necessària per a accedir a les ajudes es farà de manera telemàtica en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'1 de març de 2022 a través de la web de la Seu Electrònica de la Generalitat.

Una comissió avaluadora valorarà les sol·licituds presentades tenint en compte tres criteris. En primer lloc, la descripció dels llocs de treball a cobrir, rellevància de les activitats a realitzar i duració i nombre de contractes. En segon lloc, el pla de formació proposat per al personal a contractar, i finalment, es valorarà l'estada formativa del personal contractat en altres centres d'investigació estrangers.

Te puede interesar
Lo más visto